publicatie

Gorlaeus Building ENG

opdracht redacteur
opdrachtgever Expertisecentrum Vastgoed Universiteit Leiden
website www.universiteitleiden.nl
In opdracht van het Expertisecentrum Vastgoed Universiteit Leiden, werkte WijS architectuur aan het Engelstalige boek Gorlaeus Building, Unlimited possibilities. Als redacteur verzorgde Barbara Heijl de tekst en de vormgeving van het boek.
WIJS architectuur