publicatie

Gorlaeus Building NL

opdracht redacteur
opdrachtgever Expertisecentrum Vastgoed Universiteit Leiden
website www.universiteitleiden.nl
In opdracht van het Expertisecentrum Vastgoed Universiteit Leiden, werkte WijS architectuur aan het boek Gorlaeus Building, Onbegrensde mogelijkheden. Als redacteur verzorgde Barbara Heijl de tekst en de vormgeving van het boek.
WIJS architectuur