publicatie

Historie en vernieuwing

opdracht redacteur
opdrachtgever Expertisecentrum Vastgoed Universiteit Leiden
website www.universiteitleiden.nl
In opdracht van het Expertisecentrum Vastgoed Universiteit Leiden, werkte WijS architectuur aan boek Historie en vernieuwing, Universitaire gebouwen in Leiden en Den Haag. Als redacteur verzorgde Barbara Heijl de tekst in het boek.
WIJS architectuur