3 woningen monument
3 woningen monument
3 woningen monument

project

3 woningen monument - WijS architectuur

programma 3 luxe woningen
locatie Bunnik
opdrachtgever collectief particulier opdrachtgeverschap
wijs architectuur heeft drie unieke woningen ontworpen binnen het casco van een monumentale boerderij uit 1614. Het gebouw wordt gekenmerkt door de gevel, het originele bakhuisje en de draagconstructie. Daarom is er voor gekozen de karakteristieke draagconstructie zoveel mogelijk in het zicht te laten. Door de driedeling van het monument zijn de plattegronden van de woningen zeer verschillend. De specifieke kwaliteiten van elke woning worden in het ontwerp geaccentueerd.
3 woningen monument
WIJS architectuur