werkwijze

werkwijze

wijs architectuur werkt aan zeer gevarieerde projecten. Daarbij staat de vraag van de opdrachtgever centraal. Door het maken van een grondige analyse worden de mogelijkheden in kaart gebracht. In goede samenwerking met de opdrachtgever wordt het ontwerp uitgewerkt. Door middel van heldere communicatie met alle betrokken partijen wordt het beste resultaat bereikt.
WIJS architectuur